Kontakt


Adres siedziby biura Zarządu:

44-122 GLIWICE,
ul. Jasna 31 B
Fax:  32 232-17-23
Mail: kancelaria@gzug.com.pl

Zgłaszanie:

- Wniosków pracowniczych
- Uwag o stanie BHP
- Zdarzeń potencjalnie wypadkowych

foxyform

 

Telefony:

Sekretariat:
32 339-80-80

Dział Spraw Osobowych:
32 339-80-52
32 339-80-53

Dział BHP:
32 339-80-55

 

 

Dział Księgowości:
32 339-80-66
32 339-80-67
32 339-80-68

Główny Księgowy:
32 339-80-65

Zaopatrzenie:
32 339-80-61 lub 69

Administrator
Nieruchomości:
32 339-80-73